Farao Mentuhotep I

Mentuhotep, naam van verschillende vorsten die met de koningen Antef (of Inyotef) I-III, hun voorgangers, de 11e dynastie vormen in Egypte. Vroeger werd verondersteld dat er 5 koningen met de naam Mentuhotep bestaan hebben. Nu is men vrij algemeen geneigd de hypothese van H. Stock te aanvaarden en in de eerste drie n enkele persoon te zien. Mentuhotep I zou aanvankelijk alleen de Horusnaam Se'anchibtawi gedragen hebben. Daarna nam hij ook het praenomen Nebhepetre aan en wijzigde op een gegeven ogenblik de Horusnaam in die van Netjerhedjet (of Nebhedjet). Later koos hij de Horusnaam Sernatawi en schreef Nebhepetre op een andere wijze. Mentuhotep I heeft dan een regering van 51 jaren (ca. 2065-2015 of ca. 2060-2010) gekend, zoals in de koningspapyrus van Turijn vermeld, en zijn laatste Horusnaam, 'de Vereniger der Beide Landen', wijst er op dat hij de eenheid van Egypte herstelde, wat ook door een rotsinscriptie bevestigd wordt. Zodoende luidde hij het Midden-Rijk in.

Hij bouwde te Deir el-Bahri een merkwaardige dodentempel, door een kleine piramide bekroond, en hier werd hij eeuwenlang als de beschermheilige van de thebaanse necropool vereerd. Zijn opvolgers zijn Mentuhotep II Se'anchkare en Mentuhotep III Nebtawire. Beiden zijn vooral bekend door opschriften van de Wdi Hammamt, die expedities naar de steengroeven alhier vermelden. De regering van de laatste was waarschijnlijk een periode van wanorde en onrust. Er wordt algemeen aanvaard dat zijn vizier Amenemhet, de leider van een dezer expedities, de troon usurpeerde en de stichter van de 12e dynastie werd.

Menu