Farao Oenas

Oenas, ca. 2367 - 2347 v.Chr. was de laatste farao van de 5e dynastie. De koning was ook bekend onder de namen: Unas, Wenis en Onnos (Manetho).

Biografie
De koning regeerde 20 jaar volgens de Turijnse koningslijst, 62 volgens Manetho. Hij had twee vrouwen: Nebet en Chenoet. Van Nebet kreeg hij een zoon: Oenasanch en van Chenoet kreeg hij een dochter Ipoet I, de vrouw van de latere farao Teti, de eerste farao van de 6e dynastie van Egypte. Hij onderhield contacten met AziŰ, wat een traditie werd. Ook een expeditie naar de bedoe´enen. De koning werd begraven in Saqqara in een piramide met een dodentempel en een daltempel. Zijn voorouders zijn niet goed bekend. Een mogelijkheid is dat hij de zoon is van Djedkare, maar daar wordt aan getwijfeld. De koning was de eerste die het Egyptisch Dodenboek op de wanden liet uithakken in zijn piramide, waarin hij zich bij zijn dood liet vereenzelvigen met Ra en Osiris. Volgens de koningslijst van Manetho, kwam bij de dood van Oenas de 5e dynastie van Egypte ten einde, omdat de koning geen zoons had. De Turijnse koningslijst vermeldt, dat er een pauze was tussen de 5e en de 6e dynastie. "Dit geeft ons stof tot nadenken," aldus Jaromir Malek, "omdat waarschijnlijk de koninklijke residentie werd verplaatst". Doch er zijn aanwijzingen dat de continu´teit tussen de 5e en 6e dynastie heel geleidelijk ging. Ten eerste: Kagemni, de vizier van Teti, begon zijn carriŔre onder Djedkare en Oenas. Van de gemalin van Teti, Ipoet I, wordt aangenomen dat ze de dochter van Oenas was, en dat Teti dus Oenas' schoonzoon was. Jimmy Dunn voegt er nog toe, dat "een paarse granieten toegangsweg in Oenas' dodentempel een inscriptie bevat met de titels van Teti, wat aangeeft dat een deel van de tempel werd voltooid tijdens de regering van Teti". De overgang tussen de 5e en de 6e dynastie lijkt meer dus dan dat hij werkelijk is geweest.

Piramideteksten
Oenas is bekend om zijn piramideteksten. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de farao's dat de teksten werden opgetekend. Deze teksten zijn geschreven in de meeste piramiden uit de 6e Dynastie, maar de teksten van Oenas bevatten verzen en spreuken die later niet werden gekopieerd. De piramideteksten waren bedoeld om de koning in het dodenrijk te helpen om allerlei krachten te boven te komen, en zich bij de zon (Ra) te voegen, zijn vader in het dodenrijk. De koning zou dan in zijn nadagen met Ra in zijn zonnebark de hemel rond roeien.

Piramide van Oenas te Saqqara

Bouwgeschiedenis
De Piramide van Oenas was in de oudheid al erg vervallen, maar werd in de oudheid al voor een eerste keer hersteld door de hogepriester van Ptah, Chaemwaset. Deze liet de piramide restaureren en bracht de naam van Oenas weer op het monument aan. De piramide was al bezocht door John Shae Perring en Karl Richard Lepsius in de 19e eeuw, maar het zijn de Italiaanse archeologen Gaston Maspero en Alessandro Barsanti die de eerste grondige onderzoeken deden. In de 20e eeuw werd het complex verder onderzocht door Cecil Firth en Jean-Phillipe Lauer.


Daltempel
De daltempel is zoals de meeste tempels zeer slecht bewaard en de meeste stenen werden herbruikt in andere monumenten. Oorspronkelijk lag er waarschijnlijk een kade en haven naast.

Processieweg
De processieweg is nog gedeeltelijk bewaard gebleven. De processieweg ligt ten oosten van de piramide en loopt niet helemaal recht, maar maakt twee zijsprongen om bouwtechnische redenen. In totaal was ze 666 meter lang. De processieweg is gedeeltelijk geplaveid met materiaal uit oudere gebouwen.

Dodentempel
De dodentempel in het oosten is zwaar beschadigd. Het plan van de dodentempel is erg gelijkend op die van Djedkare Isesi. Via de processieweg kwam men eerst in een vestibule die daarna uitgaf op een centraal binnenhof met daarachter de eigenlijke tempel.

Menu