Farao Pepi I

                           

Biografie
Pepi I was de zoon van Teti en Ipoet I. Als prins had hij hulp nodig van krachtige individuen in Opper-Egypte om Oeserkare van de troon te stoten, omdat deze zijn vader had vermoord. Deze individuelen waren van belang tijdens zijn bestaan als farao, twee van zijn gemalinnen waren zelfs dochters van zijn vizier uit Opper-Egypte. Pepi I's tijd als farao wordt gemarkeerd met een agressieve expansiedrift in NubiŽ. Egypte begon weer te handelen met lang verloren gebieden zoals Libanon en Somalische kust en de adel werd belangrijker en krachtiger. De regeringsdata zijn onduidelijk. Allereerst, uit analyse blijkt dat de Zuid-Saqqara steen annalen hem 48 tot 50 regeringsjaren geven, maar dit wordt niet overgenomen door de Turijnse koningslijst die hem 44 jaar geeft. De jaren worden geteld door de gebeurtenissen, het tellen van het vee wordt per twee jaar gedaan, alhoewel dit wordt betwist. De farao vierde ook zijn Sed-feest (30 regeringsjaren) dus dit gaat niet echt op. Twee bronzen beeldhouwwerken van Pepi I en zijn zoon Merenre I zijn gevonden in Hierakonpolis. Zij beelden de koningen uit die symbolisch de negen vreemde volkeren (negen bogen) verpletteren. Pepi I was een voorbeeldig bouwer die vele projecten uitvoerde in Opper-Egypte: Dendera, Abydos, Elephantine en Hierakonpolis. Andere werken zijn gemaakt door een hoge officier: Weni de oudere, die een kanaal heeft gegraven bij de eerste cataract voor de koning. Hij hielp de koning ook bij het veroordelen van een koningin Weret-Yamtes, zij had revolte tegen de koning gepland.

Piramide complex van Pepi I te Sakkara
De piramide is ernstig beschadigd in de loop der tijden, veroorzaakt door steen rovers. Van de normale begrafenis attributen zijn alleen de doodskist en de kist voor de canopen met 3 kruiken gevonden en tevens een linker sandaal gemaakt van roodachtig hout, een stukje linnen en een klein vuurstenen mes. De piramideteksten waren in die dagen al behoorlijk ontwikkeld als decoratie van de graftombe en zijn vrijwel overal te vinden. De sarcofaag bevond zich aan de westzijde van de grafkamer.

Menu