Farao Sahure

Sahure, Manetho, koning van de 5e dynastie, die misschien ca. 2480 vC een aanvang nam. Volgens de papyrus Westcar, een handschrift uit de Hyksos-tijd dat verhalen uit het Middel-Rijk bevat, waren de eerste drie koningen van deze dynastie, Userkaf, Sahure en NeferirkarŽ, de zonen van Re, welke deze bij de vrouw van een priester van de zonnegod verwekt had; Userkaf was hogepriester van Heliopolis voordat hij koning werd. Uit allerlei gegevens blijkt dat een prinses Chentkaus, wier graf in 1932 te Gizeh blootgelegd is, in zeer nauwe betrekking stond tot NeferirkarŽ. Daaruit hebben verschillende egyptologen geconcludeerd dat zij de moeder was van deze koning en tegelijk de moeder hetzij van Userkaf hetzij van Sahure hetzij van beiden. Deze laatste stelling wordt verdedigd in de hypothese van H. AltenmŁller, die, zoveel mogelijk rekening houdend met P. Westcar, in haar een dochter ziet van Cheops' zoon Hordedef.

Onder deze dynastie beleefde de cultus van Re een buitengewone bloei en zes van de negen koningen bouwden elk een zonnetempel, waarvan alleen die van Userkaf, bij Abu-Sir, en die van Niuserre, bij Abu-Gurab, opgegraven zijn. De mooie reliŽfs van de piramidetempel van Sahure te Abu-Sir verschaffen aanwijzingen over de levenswijze van deze vorst, over een veldtocht tegen de LibiŽrs en over een vermoedelijke handelsexpeditie naar SyriŽ. Verder blijkt uit de gegevens van de Palermo-steen dat onder deze dynastie reeds turkooizen op de SinaÔ ontgonnen werden en vaarten ondernomen naar Punt, het land van de wierook en de specerijen. Ca. 1893 werd door clandestiene opgravers het archief van de piramidetempel van Neferirkare te Abu-Sir ontdekt. De talrijke papyrusfragmenten die hieruit stammen en over verschillende musea verspreid zijn, geven een inzicht in de tempeladministratie van die tijd.

Menu