Tempel van El-Tod

De tempel van El-Tod ligt aan de oostelijke oever van de Nijl, op 23 kilometer, van het oude centrum van Luxor, dat in de oudheid Djerty en in de Grieks-Romeinse tijd Tuphium heette. De resten van het oude Djerty liggen onder de huidige bebouwing en men vermoedt dat onder de tempel van El Tod nog een tempel ligt. Nu staan middenin het dorp de resten van een ommuurde tempel, op een terrein van ongeveer 200 bij 100 meter. De tempel is opgedragen aan Monthoe, de Thebaanse oorlogsgod met een valkenkop, zonneschijf en hoge pluimen. In het gebied rond Thebe zijn meer tempels voor de cultus van Montoe opgericht zoals in Karnak, Armant en Medamud.

Al in de 5e Dynastie is er gebouwd tot in de Ptolemeische Tijd. Er is begonnen met bouwen tijdens de regering van Mentoehotep en Sestrosis I, helaas nu zo goed als verdwenen. Van Toethmoses III is een schrijn nog gedeeltelijk intact deze is gerestaureerd door Amonhotep II, Seti I, Amenmesse, Ramses III en Ramses IV. De overblijfselen die nu de site domineren is een Tempel gebouwd in de Ptolemeische tijd, begonnen door Ptolemeus VIII. De Tempel is gebouwd voor de en in connectie met de eerdere constructie van Sestrosis I, waarvan alleen de voormuur nog overeind staat. Het tempelcomplex is een mooi voorbeeld van toevoegingen van latere Farao's.


 

Men vermoed dat er een grotere tempel van Thoetmoses III is gebouwd buiten het tempelterrein en dat nu onder een moskee ligt, die vlak naast het tempelterrein staat, het is dus niet mogelijk om daar opgravingen te doen. De lokale cultus was die van Montoe, de oorlogsgod. In 1936 is er een schat gevonden de zogenaamde "Tod Treasure" onder een 5e eeuwse kerk van leem blokken, kwamen de opgravers aan de resten van een tempel van Sestrosis I en hier is de schat gevonden.
De tempel wordt niet veel bezocht en is niet erg bekend bij het grote publiek. Als u de tempel wilt bezoeken moet dit dus op eigen gelegenheid, het kaartje voor deze tempel, kunt u aan het loket van de Luxor tempel kopen.
 

Tempels         Menu