Tempel van Hathor - Deir el-Medina

Op de westbank van Luxor voorheen Thebe vlak bij de Vallei der Koningen is de heilige Necropolis van Deir el-Medina gelegen die ook wel bekend staat als de Vallei der Nobelen. Op het terrein staat een Tempel uit de Ptoleme´sche periode gewijd aan de godinnen Maat en Hathor en is voorzien van drie kapellen. De tempel werd gebouwd tijdens de 3e eeuw voor Chr. tijdens de heerschappij van Ptolemeus IV Philopator en werd voortgezet onder Ptolemeus VI Philometor en Ptolemeus VIII Euergetes II.

Een kleistenen muur omsluit het terrein van de tempel en heeft naast een grote poort ook aan de linker en rechterzijde een toegang. De poort werd gebouwd in opdracht van Ptolemeus XII Neos Dionysos (80-58, 55-51 v.chr.). De poort is voorzien van vijf registers waarin de koning offers brengt tot Maat, Hathor, Ra-Horakhty, Amun en Seker en is aan de bovenzijde voorzien van de gevleugelde Zon.

 Tempels              Menu