Imhotep - vizier - hogepriester - medicus - architect Farao Djoser

                          

Imhotep heeft waarschijnlijk 4 Farao's gediend. Zijn hoogtepunt bereikte hij onder Farao Djoser uit de derde dynastie, met het ontwerpen en bouwen van de eerst bekende stenen trappiramide in Saqqara (Cairo).
Hoewel de basis gebouwd was als een eenvoudige mastaba (graf met een rechthoekige opbouw, zoals gebruikelijk in die tijd) werd deze om onduidelijke redenen in fasen verhoogd tot het bouwwerk zoals het er nu staat. In principe is het dus geen echte piramide maar meer 6 op elkaar gestapelde mastaba's. Wel is deze piramide  het voorbeeld voor alle andere piramiden in Egypte geweest. Tevens worden hem de bouw of supervisie toegeschreven van de Horus Tempel te Edfu en de niet afgebouwde piramide van Sekhemkhet, naast de grote piramide van Chefren in Gizeh.

                                      

Imhotep is het meest bekend als vizier en architect van farao Djoser. Hij ontwierp o.a. de trappenpiramide van Djoser. Deze staat op een enorm complex met daarin allerlei religieuze en Koninklijke bouwwerken, voor het eerst uitgevoerd in steen. Imhotep werd geboren in een burgerfamilie, maar klom op door zijn intelligentie en diende o.a. als hogepriester van de god Ptah. Volgens een mythe, die lang na zijn dood ontstaan is, zou hij de zoon van Ptah zijn geweest bij een sterfelijke vrouw, Chredoe-anch. Naast zijn priesterfunctie was Imhotep ook architect, schrijver en medicus en door die brede ontwikkeling wordt hij wel beschouwd als het eerste genie ter wereld. De tombe van Imhotep is nog niet gevonden maar men denkt dat hij bij Saqqara begraven is. Verschillende afbeeldingen uit zijn leven laten zien dat Imhotep het recht werd verleend om samen met de koning genoemd te worden, een hele hoge eer. Hoe Imhotep zijn rol als priester vervuld heeft is niet bekend.

Imhotep als god
Imhotep bleef ook na zijn dood bekend en zijn roem steeg zelfs met het verstrijken der eeuwen, +- 2000 jaar na zijn dood werd hij zelfs tot god verheven. Hij zou een zoon van de god Ptah zijn. Imhotep werd de schutspatroon der geneeskunde, de hogere kennis en het schrijven. Vanwege de kennis van de geneeskunde stelden de oude Grieken hem gelijk met de god Asklepios en vanwege zijn kennis van de schrijfkunst werd hij ook in verband gebracht met de god Thot. Imhotep wordt afgebeeld als een gewone man, met een lendendoek en een ontbloot bovenlijf. Hij wordt afgebeeld met een kaalgeschoren hoofd of een schedelkap en draagt de tekenen van een god (de ankh en scepter). Opvallend is de gelijkenis met de god Ptah, die als enige andere godheid, ook een schedelkap draagt en tevens de ankh en de scepter. De god Ptah wordt echter, in tegenstelling tot Imhotep, altijd als gemummificeerde man afgebeeld en draagt naast de genoemde tekenen ook nog het djed symbool.

Menu