Gamal Abdel Nasser, tweede president van Egypte

Gamal Abdel Nasser (ook Djamal Abd al-Nasser) (15 januari 1918 Ė 28 september 1970) was de tweede president van Egypte. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Arabische leiders in de geschiedenis. Nasser werd geboren in AlexandriŽ. Reeds op 16-jarige leeftijd was hij de leider van een studentendemonstratie tegen de Britse invloed in Egypte. Hij volgde een officiersopleiding aan de militaire academie en promoveerde in 1938. In 1942 werd hij als instructeur aangesteld. Kort daarna richtte hij een geheime organisatie op genoemd de Vrije Officieren. In 1948 nam hij deel aan de Arabisch-IsraŽlische oorlog van 1948 waarbij hij tevens gewond raakte.

Op 23 juli 1952 voerden de Vrije Officieren een geweldloze staatsgreep uit, waarbij zij de corrupte koning Faroek I verdreven. Generaal Ali Mohammed Naguib, een van de "helden" van de Palestijnse oorlog, werd aangesteld als eerste minister. Na het uitroepen van de republiek op 18 juni 1953 werd deze laatste ook de eerste president van Egypte. Nasser zelf (ondertussen kolonel geworden) nam de functies van vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken op zich.
Toen Naguib aanstalten maakte om de politieke partijen opnieuw toe te laten kwam Nasser op 17 april 1954 tussenbeide en ontnam hem het premierschap. Op 14 november 1954 werd Naguib, beschuldigd van medeplichtigheid aan een aanslag op Nasser door de Moslimbroederschap, uit al zijn functies ontzet. Nasser zelf nam de post van premier op zich. Twee jaar later werd hij de tweede president van Egypte, na een verkiezing waarbij hij de enige kandidaat was.

In 1956 probeerde Nasser een lening los te krijgen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om de bouw van de Aswandam op de Nijl te bekostigen. Toen dat niet lukte kondigde hij op 26 juli de nationalisering aan van het Suezkanaal. Dit veroorzaakte de Suezcrisis. Deze begon op 29 oktober met een aanval door IsraŽl dat het SinaÔschiereiland bezette en doorstootte tot Gaza en het Suezkanaal. De Fransen en de Britten, die hun belangen in het gebied verloren zagen gaan, eisten, volgens tevoren met IsraŽl gemaakte afspraak, dat zowel Egypte als IsraŽl zich tot 10 mijl van het Suezkanaal zouden terugtrekken, waarbij Egypte dus zowel het Suezkanaal als SinaÔ zou moeten prijsgeven. Toen dat door Nasser afgewezen werd, landden op 5 november troepen van de Brits-Franse coalitie bij het kanaal. Onder druk van zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie in de Verenigde Naties, moest de coalitie echter haar eisen opgeven en haar troepen terugtrekken. De IsraŽli's, die het Egyptische leger verslagen hadden, verkregen in ruil voor hun terugtrekking uit het SinaÔ schiereiland de toezegging dat de acties van de Fedayin vanaf Egyptisch grondgebied zouden stoppen. Ondanks het succes van IsraŽl won Nasser heel wat respect binnen de Arabische wereld door zijn onverzettelijke houding ten opzichte van de imperialisten.

In 1958 gingen Egypte en SyriŽ op in ťťn staat, de Verenigde Arabische Republiek (VAR), met Djamal Abdel al-Nasser als president. Kort daarop werd ook Noord-Jemen opgenomen in deze unie. In 1961 verliet SyriŽ de unie. In 1965 werd Nasser zonder tegenstand herkozen als president van de VAR. In 1967 sloot Nasser de Golf van Akaba af voor de IsraŽlische schepen en stuurde massaal troepen naar de grens met IsraŽl, hetgeen aanleiding werd tot de Zesdaagse Oorlog met IsraŽl. Na zijn nederlaag in dit conflict nam Nasser zijn verantwoordelijkheid en bood zijn ontslag aan. Hij bleef echter toch in functie na massale demonstraties ten gunste van zijn aanblijven. Een paar dagen later trok hij ook het premierschap en het leiderschap van de enige toegelaten politieke partij, de Arabische Sociale Unie, naar zich toe. De militaire en sociaal-economische heropbouw had plaats met de hulp van de Sovjet-Unie, wier invloed in CaÔro dan ook steeds groter werd.

Op 28 september 1970 stierf Nasser aan een hartaanval in zijn villa bij CaÔro. Hij werd als president opgevolgd door Mohammed Anwar al-Sadat.

Menu

bron: Wikipedia