Piramiden - Mastaba - Trappenpiramide - Knikpiramide

                      

We weten niet precies hoe de piramiden gebouwd zijn. Hieronder volgt een logische en door de meeste geleerden aanvaarde uitleg. De aanloopperiode voor de bouw moet een behoorlijke tijd geduurd hebben. Eerst moest de koning een geschikte plaats vinden. Die moest aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen.

Alleen de westelijke oever van de Nijl kwam in aanmerking, de ligplaats mocht niet te ver van de Nijl verwijderd zijn (transportproblemen steengroeven Aswan) en men moest rekening houden met de stand van het grondwater (i.v.m. de ondergrondse kamers) het moest in de omgeving van de hoofdplaats van het rijk zijn, dicht bij het koninklijk paleis en er moest een goede stenen bodem (fundament) voorhanden zijn. Als de plaats was gekozen werd het terrein geëffend door het wegnemen van puin, zand en stenen, zodat de rotsbodem vrij kwam. De zorg die nodig was om van het grondvlak een perfect vierkant te maken, benevens de ligging, die met de vier zijden op de punten van het kompas gericht moest zijn, was het werk van ervaren landmeters, die hun kennis hadden opgedaan bij de jaarlijkse verdeling van de akkers (tengevolge van de overstromingen van de Nijl).

Een piramide was het werk van duizenden geschoolde arbeiders, ingenieurs en astronomen en dus niet van slaven. Steenhouwers, metselaars, sjouwers werkten het hele jaar door. Ze werden tijdens de jaarlijkse Nijl overstromingen bijgestaan door nog eens duizenden werkloze boeren. De arbeiders verrichtten een soort dienstplicht voor de farao die hen met voedsel betaalde. Het onderbrengen en voeden van die duizenden mensen was een probleem op zich. Water en voedsel werden aangevoerd vanuit de Nijlvallei. Gereedschap en werkkledij kwamen uit de Koninklijke voorraadkamers. De arbeiders waren ondergebracht in primitieve barakken. Ze waren verdeeld in groepen van tien man met een opzichter, die één vertrek deelden. Voor het corvee waren er speciale mensen. Een uitgebreide administratie verzorgde dit geheel.

De hulpmiddelen waren simpel. Voor het uithakken van de steenblokken had men koperen beitels en grote hamers van harde natuursteen. Hiermee hakte men perfecte stenen tot op de millimeter nauwkeurig. Om de stenen op hun plaats te krijgen beschikte men over houten sleden, houten koevoeten en houten lei-rollen. Verder over glijmiddelen als melk of water waarmee de door mensenhanden getrokken sleden vrij gemakkelijk werden verplaatst. Sommige stenen werden per schip aangevoerd.


Eerst werd de grafkamer aangelegd. Enkele meter diep in de rotsbodem werden verschillende kamers uitgehakt die verbonden waren door een tunnel. Deze kamers werden afgesloten met stenen valdeuren en bekleed met graniet. Hun dak kwam tot in het binnenste van de piramide. Dan begon men met de bouw van de eigenlijke piramide. Er bestaan verschillende theorieën over de manier waarop de stenen op welkaar werden geplaatst. De theorie van Dunham: vier uit modder en puin gemaakte opgangen beginnen op de vier hoeken van het monument. Drie zijn er voor de aanvoer van stenen en één voor de afvoer van mensen en sleden. Bij een dergelijke werkwijze zou men hebben kunnen volstaan met slechts 2500 arbeiders voor de bouw. Maar er is nooit een spoor gevonden van een dergelijke soort opgangen bij een onafgewerkte piramide.

De theorie van de opgaande wegen: dit lijkt de meest waarschijnlijke manier waarop er gebouwd werd. In Saqqara heeft men bij een onafgewerkte piramide deze wegen gevonden. De opgaande wegen waren zo immens dat ze vaak evenveel werk eisten als voor de hele piramide. Wanneer de piramide afgewerkt was werden deze wegen afgebroken. De eerste lagen van de buitenkant van de piramide waren in graniet (een zeer hard gesteente) ter bescherming tegen de schurende werking van wind en zand. Het binnenste werd opgevuld met kernblokken en afgedekt met mantelblokken. De bovenzijde van elke laag werd steeds vlak gemaakt. Bovenop de mantelstenen kwam dan de gepolijste bekledingsteen uit kalksteen. De bouw van een piramide werd altijd bekroond met het aanbrengen van de reusachtige topsteen die precies op de top past.

Dat de bouw van een piramide als die van Cheops vroeg om een perfect arbeidssysteem spreekt vanzelf als we zien wat er allemaal bij kwam kijken. De steen voor de kern werd ter plaatse gehouwen, de buitenblokken zijn van fijnere kalksteen en komen uit de Toera steengroeven aan de overkant van de Nijl. De grafkamers en de grote gang zijn verstevigd met reusachtige granietblokken uit Aswan in Zuid-Egypte. Het bouwen was een gevaarlijk werk en regelmatig gebeurden er dodelijke ongevallen. Maar de arbeiders morden niet omdat de farao in hun ogen een god was en zij het niet als slavenarbeid aanvoelden voor hem te mogen werken.

                                                                                                   

Mastaba uit Abydos

De tegeltjes in een van de gebouwde piramide bevond zich in een heel complex, die binnen een rechthoekige omheining (544 x 277 m) bevindt. De muur er om heen was 11 mtr. hoog en had slechts één toegang. Voor die tijd een enorme afmeting. Binnenin stond een koer, het Hebsedhof, kapellen, het serdab hof, het zuidelijk huis en noordelijke huis en de dodentempel waar de koning vereerd werd. De meeste gebouwen uit die tijd werden opgevuld met rommel maar de gebouwen uit dit terrein werden prachtig versiert met groenblauwe tegeltjes. De gebouwen in het complex waren gebouwd van natuursteen. Dit was de eerste keer dat ze dat deden. De gebouwen zijn gebaseerd uit de tijd van de 2e dynastie. En veel lijken (zoals de heb-sed hof) spreken als op de hiërogliefen. Onderzoek heeft uitgebracht een deel van de gebouwen nadat ze opgeleverd werden door Imhotep gelijk weer werden begraven, blijkbaar waren ze niet bedoeld voor de levenden maar voor de dode.

De trappenpiramide is oorspronkelijk niet als dusdanig opgezet, maar begon als mastaba, een klassieke Egyptische grafvorm. In latere stadia werd het grondvlak vergroot, tot uiteindelijk 126 bij 109 mtr, en werden steeds kleinere trappen toegevoegd. Uiteindelijk kwamen er zes trappen voor een totale hoogte van meer dan 60 mtr. Onder de piramide zijn er verschillende galerijen en kamers en één van die kamers is de eigenlijke grafkamer. Er is in de zuid-muur een klein graf, waarin het ka-beeld van de farao stond. De naam trappenpiramide stamt niet uit de vroegere tijd maar uit de 19e eeuw. Het heet zo omdat de piramide niet echt een piramide is, men kan als het ware op de trappen lopen. Het gebied dat we tegenwoordig Sakkara noemen is meer dan 6 kilometer lang en bijna 1,5 kilometer breed. Het is een van de grootste en belangrijkste necropolen van het Oude Egypte. Saqqara kan opgedeeld worden in twee delen,  Saqqara Noord en Saqqara Zuid. Deze delen worden overigens weer opgesplitst in begraafplaatsen. In Saqqara Noord bevinden zich de graven uit de archaïsche tijd (1ste en 2de dynastie), de piramide van Djoser gemaakt door Imhotep, die later tot god werd uitgeroepen.
In Saqqara-zuid bevinden zich de piramiden van Pepi I, Djedkare, Merenre Nemtyemzaf, Pepi II, Ibi I, Teti, Userkaf, Unas en Sekhemkhet en de mastaba van Shepseskaf.

               

Piramide van Unas                                                                                 Piramide van Teti

Trappenpiramide Farao Djoser te Sakkara

 

De Piramide van Djoser is een trappenpiramide in Sakkara, gebouwd voor de Egyptische farao Djoser en ontworpen door zijn vizier en architect Imhotep. De piramide is, voor zover bekend, het eerste gebouw dat volledig in steen was opgetrokken. Het piramide complex werd gebouwd in een plek waar al verschillende oudere mastaba's uit de 1e en 2e periode stonden, Het stond ten zuid-westen van het mastaba veld. De plek waarop het complex werd gebouwd was al in gebruik door een aantal koningen uit de 2e dynastie. De graven die bekend zijn, zijn die van Hotepsechemoei en Ninetjer.

Knikpiramide van Snofroe

 

De knikpiramide van Snofroe was de eerste 'echte' piramide van Egypte, maar blijkbaar is de bouw niet vlekkeloos verlopen. De piramide neemt plots een kleinere hoek (van 54°28' naar 43°22'). De reden hiervoor was dat de druk te groot zou zijn en de piramide zou instorten. Snofroe had naast deze piramide nog twee andere: de Rode piramide van Snofroe en de trappenpiramide van Snofroe.

                                       

 

De piramide had twee ingangen, waarvan alleen de noordelijke uitmondt in de ondergrondse kamers. Naast de piramide ligt nog een kleinere, die waarschijnlijk ook voor de koning was. Wat verder ten noorden ligt de daltempel die echter niet zo goed bewaard is. Opmerkelijk is dat ze niet aan de Nijl mondde.

Piramiden Gizeh - Giza Plateau

 

Cheops, de tweede koning van de vierde dynastie, besteeg rond 2700 v. Chr. de troon, hij regeerde 23 jaar. Hij begon gelijk met de bouw van zijn piramide. De grondoppervlakte waar de piramide op staat bevat 5,3 hectare. De oorspronkelijke hoogte was 146 meter, hij bestaat uit 2.300.000 steenblokken. Met een gewicht van 2500 kilogram elk. Naast de piramide van Cheops ligt de iets jongere piramide van Chefren, gebouwd rond 2650 v. Chr. voor de farao die 25 jaar regeerde. Ze is 134 meter hoog, en is te herkennen aan de spits, waarvan de oorspronkelijke bekleding bewaard is gebleven. De kleinste van de drie piramides is die van Mykerinos, deze werd rond 2600 v. Chr. gebouwd voor de zoon van Chefren, deze farao regeerde 28 jaar. De piramide is 62 meter hoog.

Nieuwe piramide ontdekt in Egypte

 

In Egypte is een nieuwe piramide ontdekt (2008). Het bouwwerk is ongeveer 4300 jaar oud en staat in Sakkara, de necropool en begraafplaats van de heersers van het oude Memphis. Dat heeft dr., Zahi Hawass bekendgemaakt. De piramide is nu vijf meter hoog, maar volgens Zahi Hawass - was de piramide oorspronkelijk 14 meter hoog met een vierkante basis van 22 meter aan elke zijde. De vondst is van enorm historisch belang omdat de piramide dankzij een twee meter dikke muur zeer goed bewaard is gebleven. De archeologen hebben ook de opslagkamers van de priesters waarin ze kunstvoorwerpen bewaarden ontdekt. De piramide was waarschijnlijk van koningin Sesheshet, de moeder van koning Teti. Teti regeerde van 2323 tot 2291 v. Chr. en was de oprichter van de zesde dynastie van Egypte. Het team van Hawass verrichtte al twee jaar opgravingen in Sakkara, maar de vijf meter hoge piramide werd pas twee maanden geleden onder het zand ontdekt. De piramide is de 118e piramide die tot nog toe in Egypte is ontdekt.

Meer Piramide informatie

Menu