Farao Seti I

           

                      Seti I was een farao van de 19e Dynastie van het Oude Egypte en de zoon van Ramses I en diens vrouw Sitre

Biografie
Hij regeerde in het begin van de 13e eeuw v.Chr. Seti was net als zijn vader Ramses I en Horemheb, een militair die het met de hervormingen van Achnaton niet eens was. Seti I zorgde ervoor dat al de naam van Amon, die door Achnaton was weggeschrapt, weer in ere werd hersteld. Seti zijn naam betekende 'van Seth', wat duidde op een sterke verbintenis met de god Seth. Zijn volledige naam Sty mri n Pth betekent letterlijk Van Seti, geliefd door Ptah. Om opvolgingsproblemen te voorkomen benoemde Seti in jaar 6 van zijn regering zijn zoon en latere opvolger Ramses II tot co-regent.

Militair
Seti I was vooral op militair gebied actief en streed vooral in het noorden. Vanuit de hoofdstad Pi-Ramses kon hij gemakkelijk Sina´ binnendringen. Sina´ was immers opstandig geworden en daarnaast rukten de Hettieten verder op naar het zuiden. Hij herstelde met vier veldtochten het Egyptische gezag over het grootste deel van Palestina, hoewel zijn pogingen om SyriŰ te heroveren door de Hettieten werden verijdeld. Tevens had hij daarnaast ook te maken met de LibiŰrs die Egypte vanuit het westen bedreigden. Ook deze kon Seti I bedwingen.

De tombe van farao Seti I, die meer dan 100 mtr. lang is, is ontdekt in oktober 1817 door Giovanni Belzoni. De tombe van Seti I is de langste, diepste en meest complete van alle tombes in de vallei der koningen.

Het is grondig bedekt met talloze decoraties. In de grafkamer heeft Belzoni een antropo´de kalkspaat sarcofaag gevonden en een fragment van de canopische borst, momenteel aanwezig in het Soane Museum te Londen. Tijdens de 21-ste dynastie is de tombe tijdelijk gebruikt als bewaarplaats voor de mummies van Ramses I en Ramses II. In het jaar 10 van Siamon's heerschappij werden deze mummies, tezamen met die van Seti I verplaatst naar Deir El-Bahari. Hier bevind zich ook de prachtige tempel van farao Hatsjepsoet.

Bouwwerken
Graf DK 17 in de Vallei der koningen
Zuilenhal van de Tempel van Amon (Karnak-tempel) en een obelisk bij de ingang
Tempel van Seti I (Koerna)
Tempel van Seti I (Abydos)

Menu